APRANN

Aprann bonjan ladrès ak zouti nan pwogram regilye nou yo ak klas ki te dirije pa kèk nan pi bon talan endistri a. Nou ofri yon varyete pwogram edikasyon ki varye ant kreasyon nan reyalite vityèl, tankou sineast ak aji bootcamps, VR ak XR kou, senaryo, ak anpil plis!

xr bootcamp FINAL EDIT aug12-12.png

XR Bootcamp: UNITY Create Your Own Game Project

Jan 16 - Feb 20, 2022 

7:00 PM – 9:30 PM

​Learn Unity development and build virtual experiences, no coding skills are required!

FG_ACTING BOOTCAMP_JUL-AUG 2022_insta.jpg

Acting Bootcamp with
Daniel Capote

Aug 6 - Sep 17, 2022

10:00 AM - 1:00 PM

Saturdays ONLY from 10 AM - 1 PM (Breakfast included at 9:30 AM)

Our SIX WEEK ACTING BOOTCAMP is here!

xr bootcamp FINAL EDIT aug12-11.png

XR Bootcamp: MAYA Getting Started with 3D Modeling

Jan 14 - Feb 18, 2022

7:00 PM – 9:30 PM

Learn the basics of Maya to 3D model and animate your own characters or objects! 

Copy of XTRGATE season pass-03.png

XTRGATE: XR SEASON

PASS 2022

Jun 4 - Jan 1, 2023

12:00 AM

Extended Reality (XR) is a rapidly expanding field applied in learning, entertainment, art, film, marketing, real estate, training, and remote work.