top of page

Konsènan FilmGate Miami

Misyon nou se kiltive talan ak ankouraje inovasyon nan endistri fim ak medya Miami kap evolye a. 

All Videos

All Videos

Mèsi a patwone nou yo

Miami-Dade
Focal
Knight Foundation
Florida
NEA
Silverspot
Miami DDA
childrens_trust_logo.png

Avèk sipò Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-dade, Konsèy Afè Kiltirèl, Majistra, ak Komisyon Komisyon Konte Miami-Dade County, National Dotasyon Atizay, Heiga Audiovisuel Studios, Mana Contemporary, John S ak James L. Knight Foundation, Divizyon Afè Kiltirèl nan Eta Florid, Vil Miami Beach, Sèvis Kiltirèl anbasad franse nan Etazini, ak Focal Brewery.

bottom of page